Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương PhátBy 1/3/2015Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát

Bàn làm việc

 • Bàn làm việc DP _112Bàn làm việc DP _112

  Bàn làm việc DP _112

  Mã sản phẩm

  Kích thước : 2900 x 550 x 770

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn làm việc DP _111

  Bàn làm việc DP _111

  Mã sản phẩm

  Kích thước : 1200 x 550 x 770

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

  Giá bán 2100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn làm việc DP _110Bàn làm việc DP _110Bàn làm việc DP _110

  Bàn làm việc DP _110

  Mã sản phẩm

  Kích thước : 1200 x 550 x 770

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

  Giá bán 3300000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn làm việc DP _109

  Bàn làm việc DP _109

  Mã sản phẩm

  Kích thước : 1200 x 550 x 770

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

  Giá bán 2700000 VND

  Giá khuyến mãi 2500000 VND

  Giảm 7%

  ...xem chi tiết

 • Bàn làm việc DP _108Bàn làm việc DP _108Bàn làm việc DP _108Bàn làm việc DP _108

  Bàn làm việc DP _108

  Mã sản phẩm

  Kích thước : 2000 x 600 x 770

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

   

   

  Giá bán 6450000 VND

  Giá khuyến mãi 6200000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Bàn làm việc DP _107

  Bàn làm việc DP _107

  Mã sản phẩm

  Kích thước : 1000 x 550 x 770

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

  Giá bán 2900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn làm việc DP _106

  Bàn làm việc DP _106

  Mã sản phẩm

  Kích thước : 1800 x 600 x 770

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

  Giá bán 3900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn làm việc DP _105

  Bàn làm việc DP _105

  Mã sản phẩm

  Kích thước : 2900 x 550 x 770

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

   

   

  Giá bán 5600000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn làm việc DP _104

  Bàn làm việc DP _104

  Mã sản phẩm

  Kích thước : 1400 x 600 x 770

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

  Giá bán 3500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn làm việc DP _103

  Bàn làm việc DP _103

  Mã sản phẩm

  Kích thước : 2000 x 550 x 770

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Giá bán 4100000 VND

  ...xem chi tiết

Trang: 1 / 2 
1   2  
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
Hotline: 1900 988 908