Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương PhátBy 1/3/2015Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Dương Phát

Sản phẩm

 • 15
 • 30
 • 60
 • All
 • Giá tăng dần
 • Giá giảm dần
 • Mới đăng
 • Mua nhiều
 • Thích nhiều
 • Xem nhiều
 • Khuyến mãi
 • Tên tăng dần
 • Tên giảm dần
 • Giường ngủ DP_142

  Giường ngủ DP_142Giường ngủ DP_142Giường ngủ DP_142Giường ngủ DP_142

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý:kích thước đầu giường là:2500

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Đơn giá trên kg bao gồm bàn trang điểm

  Thiết kế 3D miễn phí từng sản phẩm và tron gói căn hộ

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 12 tháng tại nhà.

  Giá bán 7100000 VND

  Giá khuyến mãi 6900000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_141

  Giường ngủ DP_141Giường ngủ DP_141Giường ngủ DP_141Giường ngủ DP_141

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý:kích thước đầu giường là:2500

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Thiết kế 3D miễn phí từng sản phẩm và tron gói căn hộ

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 12 tháng tại nhà.

  Giá bán 7100000 VND

  Giá khuyến mãi 6900000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_140

  Giường ngủ DP_140Giường ngủ DP_140Giường ngủ DP_140Giường ngủ DP_140

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý:kích thước đầu giường là:2750

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 12 tháng tại nhà.

  Giá bán 7450000 VND

  Giá khuyến mãi 7100000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_139

  Giường ngủ DP_139Giường ngủ DP_139Giường ngủ DP_139Giường ngủ DP_139

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ)

  Đầu thùng và kèm 2 hoặc 3 hộc kéo

  Chất liệu MFC nếu làm  (MDF thì + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn bảo hành 12 tháng

  Giá bán 6450000 VND

  Giá khuyến mãi 6100000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_138

  Giường ngủ DP_138Giường ngủ DP_138Giường ngủ DP_138Giường ngủ DP_138

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý:kích thước đầu giường là:2750

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Thiết kế 3D miễn phí từng sản phẩm và tron gói căn hộ

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 12 tháng tại nhà.

  Giá bán 7600000 VND

  Giá khuyến mãi 7200000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_137

  Giường ngủ DP_137Giường ngủ DP_137Giường ngủ DP_137Giường ngủ DP_137

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ

  Có 2 hộc kéo 2 bên

  Táp đầu giường 400 x 400 x 500

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Thiết kế 3D miễn phí cho từng sản phẩm và căn hộ

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7100000 VND

  Giá khuyến mãi 6900000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_136

  Giường ngủ DP_136Giường ngủ DP_136Giường ngủ DP_136Giường ngủ DP_136

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)  

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Đầu giường cẩn LAMINATE KINGDOM trắng bóng

  Lưu ý:Đầu giường dài 2900

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 8100000 VND

  Giá khuyến mãi 7900000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_135

  Giường ngủ DP_135Giường ngủ DP_135Giường ngủ DP_135Giường ngủ DP_135

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý:kích thước đầu giường là:2750

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 12 tháng tại nhà.

  Giá bán 7800000 VND

  Giá khuyến mãi 7500000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_134

  Giường ngủ DP_134Giường ngủ DP_134Giường ngủ DP_134Giường ngủ DP_134

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)  

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Đầu giường cẩn LAMINATE KINGDOM đen bóng

  Lưu ý:Đầu giường dài 2900

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 8100000 VND

  Giá khuyến mãi 7900000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_133

  Giường ngủ DP_133Giường ngủ DP_133Giường ngủ DP_133Giường ngủ DP_133

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý:kích thước đầu giường là:2750

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 12 tháng tại nhà.

  Giá bán 7500000 VND

  Giá khuyến mãi 7100000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_132

  Giường ngủ DP_132Giường ngủ DP_132Giường ngủ DP_132Giường ngủ DP_132

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý:kích thước đầu giường là:2750

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 12 tháng tại nhà.

  Giá bán 7200000 VND

  Giá khuyến mãi 6990000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_ 131

  Giường ngủ DP_ 131Giường ngủ DP_ 131Giường ngủ DP_ 131Giường ngủ DP_ 131

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý:kích thước đầu giường là:2750

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 12 tháng tại nhà.

  Giá bán 7500000 VND

  Giá khuyến mãi 7100000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_ 130

  Giường ngủ DP_ 130Giường ngủ DP_ 130Giường ngủ DP_ 130Giường ngủ DP_ 130

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý:kích thước đầu giường là:2750

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 12 tháng tại nhà.

  Giá bán 7800000 VND

  Giá khuyến mãi 7300000 VND

  Giảm 6%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_129

  Giường ngủ DP_129Giường ngủ DP_129Giường ngủ DP_129Giường ngủ DP_129

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ) Đầu giường dài 2m70cm

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaysia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 6900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_128

  Giường ngủ DP_128Giường ngủ DP_128Giường ngủ DP_128

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 5200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_127

  Giường ngủ DP_127

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý:kích thước đầu giường là:2750

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 12 tháng tại nhà.

  Giá bán 7300000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_126

  Giường ngủ DP_126Giường ngủ DP_126

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý:kích thước đầu giường là:2750

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 12 tháng tại nhà.

  Giá bán 7300000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_125

  Giường ngủ DP_125Giường ngủ DP_125

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý:kích thước đầu giường là:2750

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 12 tháng tại nhà.

  Giá bán 7900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_124

  Giường ngủ DP_124Giường ngủ DP_124

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 4900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ DP_123

  Giường ngủ DP_123Giường ngủ DP_123

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)  

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Lưu ý:Đầu giường dài 2900

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ DP - 122

  Giường Ngủ DP - 122Giường Ngủ DP - 122Giường Ngủ DP - 122Giường Ngủ DP - 122

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý:kích thước đầu giường là:2700

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Sản phẩm bảo hành 12 tháng tại nhà.

  Giá bán 7550000 VND

  Giá khuyến mãi 7200000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ DP - 121

  Giường Ngủ DP - 121

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý:kích thước đầu giường là:2700

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng tại nhà.

  Giá bán 7100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ DP - 120

  Giường Ngủ DP - 120Giường Ngủ DP - 120

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 5650000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ DP - 119

  Giường Ngủ DP - 119Giường Ngủ DP - 119Giường Ngủ DP - 119Giường Ngủ DP - 119

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý:kích thước đầu giường là:2700

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Hàng có sẳn bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7550000 VND

  Giá khuyến mãi 7150000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ DP - 118

  Giường Ngủ DP - 118

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ) Không lấy 2 Hộc kéo bên hông - 900.000

  Chất liệu MFC Nếu ( MDF + 15%)

  Ván nhập Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc  để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu ( Đặc Biệt Thiết Kế 3D Miễn Phí)

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 5990000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường Thùng Hiện Đại DP_101

  Giường Thùng Hiện Đại DP_101

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ)

  LƯU Ý:kích thước đầu giường là:2700

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Hàng có sẳn bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ DP-102

  Giường Ngủ DP-102Giường Ngủ DP-102Giường Ngủ DP-102Giường Ngủ DP-102

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn bảo hành 12 tháng

  Giá bán 6350000 VND

  Giá khuyến mãi 6100000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ DP-103

  Giường Ngủ DP-103Giường Ngủ DP-103Giường Ngủ DP-103Giường Ngủ DP-103

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ)  

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Lưu ý:Đầu giường dài 2700

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7500000 VND

  Giá khuyến mãi 7100000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ DP-104

  Giường Ngủ DP-104Giường Ngủ DP-104Giường Ngủ DP-104

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ)

  Lưu ý:Đầu giường dài 2700

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 6990000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ DP - 105

  Giường Ngủ DP - 105Giường Ngủ DP - 105

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 1000 (1m80 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 5650000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ DP - 106

  Giường Ngủ DP - 106Giường Ngủ DP - 106Giường Ngủ DP - 106

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ) 

  Lưu ý:đầu giường dài 2750

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7450000 VND

  Giá khuyến mãi 7200000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_143

  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_143Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_143Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_143Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_143

  Mã sản phẩm

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 3M Cao 2M6 Sâu 60CM

  Kệ tivi ; Dài 1m4 x cao 55cm x sâu 40cm

  Bàn trang điểm; Ngang 1M x cao 1M6 x sâu 0M50

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Thiết kế 3D miễn phí nội thất căn hộ và nhà phố

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 25300000 VND

  Giá khuyến mãi 24900000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_142

  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_142Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_142Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_142Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_142

  Mã sản phẩm

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M7 Sâu 60CM

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Thiết kế 3D miễn phí nội thất căn hộ và nhà phố

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 14200000 VND

  Giá khuyến mãi 13900000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_141

  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_141Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_141Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_141Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_141

  Mã sản phẩm

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M6 Sâu 60CM

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 11500000 VND

  Giá khuyến mãi 11100000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_140

  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_140Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_140Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_140Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_140

  Mã sản phẩm

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 3M6 Cao 2M6 Sâu 60CM

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 11,000,000 VND

  Giá bán 20590000 VND

  Giá khuyến mãi 20100000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_139

  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_139Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_139Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_139Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_139

  Mã sản phẩm

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M5 Sâu 60CM

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 11000000 VND

  Giá khuyến mãi 10750000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_138

  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_138Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_138Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_138

  Mã sản phẩm

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M Sâu 60CM.

  Nếu làm cánh Acrylic bóng gương: 12,300,000 VNĐ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành kỷ thuật 12 tháng

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  Giá bán 8800000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_137

  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_137Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_137Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_137

  Mã sản phẩm

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M4 X Cao X 2M2 X Sâu 60CM

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  Thiết kế 3D miễn phí

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 11600000 VND

  Giá khuyến mãi 11300000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_136

  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_136Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_136Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_136Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_136

  Mã sản phẩm

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M5 Sâu 60CM

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 11000000 VND

  Giá khuyến mãi 10750000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_135

  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_135

  Mã sản phẩm

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 1M8 Cao 2M Sâu 60CM

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15%) Malaysia Bề mặt chống trầy sước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 7900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Dương Phát-107

  Giường ngủ Dương Phát-107

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m60 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 6050000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_134

  Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_134Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_134Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_134Tủ áo DƯƠNG PHÁT DP_134

  Mã sản phẩm

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M4 X Cao X 2M6 X Sâu 60CM

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Nếu làm thùng MDF cánh ARYLIC =18.700.000đ

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 13800000 VND

  Giá khuyến mãi 13400000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT _133

  Tủ áo DƯƠNG PHÁT _133

  Mã sản phẩm

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M Sâu 60CM

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 9000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT _132

  Tủ áo DƯƠNG PHÁT _132Tủ áo DƯƠNG PHÁT _132Tủ áo DƯƠNG PHÁT _132Tủ áo DƯƠNG PHÁT _132

  Mã sản phẩm

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 1M8 Cao 2,5M Sâu 60CM

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 10125000 VND

  Giá khuyến mãi 9900000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT _131

  Tủ áo DƯƠNG PHÁT _131

  Mã sản phẩm

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2,4M Cao 2,6M Sâu 60CM

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 13730000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT _130

  Tủ áo DƯƠNG PHÁT _130

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 1400 x Cao 2000 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 6300000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT _129

  Tủ áo DƯƠNG PHÁT _129Tủ áo DƯƠNG PHÁT _129Tủ áo DƯƠNG PHÁT _129Tủ áo DƯƠNG PHÁT _129

  Mã sản phẩm

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 1M8 Cao 2,5M Sâu 60CM

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 10125000 VND

  Giá khuyến mãi 9900000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT _128

  Tủ áo DƯƠNG PHÁT _128Tủ áo DƯƠNG PHÁT _128Tủ áo DƯƠNG PHÁT _128

  Mã sản phẩm

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M5 Sâu 60CM

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 11000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT _127

  Tủ áo DƯƠNG PHÁT _127Tủ áo DƯƠNG PHÁT _127Tủ áo DƯƠNG PHÁT _127

  Mã sản phẩm

  Bộ tủ tường kết hợp kệ sách liền kề rất khả dụng

  Tủ áo : 2.550,000 vnd/1m2

  Kệ sách :2,000,000 vnd/1m2

  Chất liệu MDF Nhập khẩu MALAISIA

  (BỀ MẶT CHỐNG TRẦY SƯỚC ) 

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Tư vấn và thiết kế miễn phí

  Bảo hành kỷ thuật 12 tháng tại nhà..

   

   

   

   

  ;

   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Dương Phát-108

  Giường ngủ Dương Phát-108

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn bảo hành 12 tháng

  Giá bán 5800000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT _126

  Tủ áo DƯƠNG PHÁT _126

  Mã sản phẩm

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 1,8M Cao 2,5M Sâu 60CM.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành kỷ thuật 12 tháng

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  Giá bán 10125000 VND

  Giá khuyến mãi 9900000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT _125

  Tủ áo DƯƠNG PHÁT _125

  Mã sản phẩm

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M Sâu 60CM.

  Nếu làm cánh Acrylic bóng gương: 12000000

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành kỷ thuật 12 tháng

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  Giá bán 9000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo DƯƠNG PHÁT _124

  Tủ áo DƯƠNG PHÁT _124

  Mã sản phẩm

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M Sâu 60CM.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành kỷ thuật 12 tháng

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  Giá bán 8,800,000 VND

  Giá bán 9000000 VND

  Giá khuyến mãi 8800000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Dương Phát-109

  Giường ngủ Dương Phát-109

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ)

  Lưu ý :Đầu giường dài :2700

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 6950000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _ 83

  Kệ tivi DP _ 83Kệ tivi DP _ 83Kệ tivi DP _ 83Kệ tivi DP _ 83

  Mã sản phẩm

  Kệ tivi dưới kt; dài 1200 x cao 350 x sâu 400

  Hệ kệ trên kt; ngang 2200 x cao 700 x sâu 300

  Bàn làm việc ; ngang1000 x cao 200 x sâu 420

  Chất liệu MDF Malaysia bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng. Thiết kế 3D miễn phí

  Giá bán 7200000 VND

  Giá khuyến mãi 6900000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _ 82

  Kệ tivi DP _ 82Kệ tivi DP _ 82Kệ tivi DP _ 82Kệ tivi DP _ 82

  Mã sản phẩm

  Kệ tivi dưới kt; dài 1200 x cao 350 x sâu 400

  Gương trang điểm; 800 x 800

  Bàn làm việc ; ngang1000 x cao 200 x sâu 420

  Chất liệu MDF Malaysia bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng. Thiết kế 3D miễn phí

  Giá bán 6100000 VND

  Giá khuyến mãi 5900000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Dương Phát 110

  Giường ngủ Dương Phát 110Giường ngủ Dương Phát 110Giường ngủ Dương Phát 110

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ)

  Lưu ý :Đầu Giường Dài 2750

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Dương Phát - 123

  Tủ Áo Dương Phát - 123

  Mã sản phẩm

  Tủ góc sang trọng DP _123

  Kích thước :2M4 X 2M7 X 60

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 14580000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo DP-101

  Tủ Áo DP-101Tủ Áo DP-101Tủ Áo DP-101

  Mã sản phẩm

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M Sâu 60CM.

  Nếu làm cánh Acrylic bóng gương: 12,300,000 VNĐ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành kỷ thuật 12 tháng

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  Giá bán 8800000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _ 81

  Kệ tivi DP _ 81Kệ tivi DP _ 81Kệ tivi DP _ 81Kệ tivi DP _ 81

  Mã sản phẩm

  Kệ tivi dưới kt; dài 1200 x cao 350 x sâu 400

  Hệ kệ trên kt; ngang 2200 x cao 700 x sâu 300

  Bàn làm việc ; ngang1000 x cao 200 x sâu 420

  Chất liệu MDF Malaysia bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng. Thiết kế 3D miễn phí

  Giá bán 7500000 VND

  Giá khuyến mãi 7200000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _ 80

  Kệ tivi DP _ 80

  Mã sản phẩm

  Kệ tivi dưới kt; dài 2000 x cao 450 x sâu 400

  Hệ kệ trên kt; ngang 2000 x cao 2150 x sâu 300

  Bàn trang điểm kt; ngang 800 x cao 1600 x sâu 420

  Chất liệu MDF Malaysia bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Thiết kế 3D miễn phí nội thất căn hộ và nhà phố

  Bảo hành 12 tháng. Thiết kế 3D miễn phí

  Giá bán 15000000 VND

  Giá khuyến mãi 14500000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo DP-102

  Tủ Áo DP-102Tủ Áo DP-102

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2000 x Cao 2700 x Sâu 600

  Nếu làm cánh Acrylic bóng gương 15.100.000

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước .Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 12000000 VND

  Giá khuyến mãi 11800000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Dương Phát_111

  Giường ngủ Dương Phát_111

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 6050000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo DP-103

  Tủ Áo DP-103Tủ Áo DP-103Tủ Áo DP-103

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 1800 x Cao 2000 x Sâu 600

  Nếu làm Cánh Acrylic bóng gương 10.800.000

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 7700000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP _147

  Bộ giường ngủ DP _147Bộ giường ngủ DP _147Bộ giường ngủ DP _147Bộ giường ngủ DP _147

  Mã sản phẩm

  Tủ rộng; 1m6 cao 2m sâu 60cm

  Giường; 1m2 x 2m cao 90cm.

  Bàn làm viêc nối dài ; 1M x cao 75 x sâu 60cm

  Kệ sách treo  : Dài 1m x cao 70cm x sâu 27cm

   Ván Nhập Malaysia chất liệu.MDF Bề Mặt Trống Trầy Sước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn

  Thiết kế 3D miễn phí nội thất căn hộ và nhà phố

  Bảo hành tai nhà 12 tháng

  Giá bán 15900000 VND

  Giá khuyến mãi 15500000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _ 79

  Kệ tivi DP _ 79Kệ tivi DP _ 79Kệ tivi DP _ 79Kệ tivi DP _ 79

  Mã sản phẩm

  Kích thước;Rộng 1800 x Cao 500 x Sâu 400

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF+15%) Malaysia bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng. Thiết kế 3D miễn phí

  Giá bán 4100000 VND

  Giá khuyến mãi 3900000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _ 78

  Kệ tivi DP _ 78Kệ tivi DP _ 78Kệ tivi DP _ 78Kệ tivi DP _ 78

  Mã sản phẩm

  Kích thước;Rộng 1800 x Cao 500 x Sâu 400

  Chất liệu MFC Nếu làm (MDF+15%) Malaysia bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng. Thiết kế 3D miễn phí

  Giá bán 4350000 VND

  Giá khuyến mãi 4200000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP _146

  Bộ giường ngủ DP _146Bộ giường ngủ DP _146Bộ giường ngủ DP _146Bộ giường ngủ DP _146

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng; 1400 x Dài 2000 x Cao 900

  Tủ Rộng ;1800 x Cao 2500 x Sâu 600

  Táp đầu giường ; 450 x 450 x cao 500

  Bàn trang điểm ; 800 x cao 1100 x sâu 400

  Chất liệu  MDF Malaysia Bề mặt chống trầy Sước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn

  Thiết kế 3D miễn phí nội thất căn hộ và nhà phố

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 18300000 VND

  Giá khuyến mãi 17900000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo DP-104

  Tủ Áo DP-104Tủ Áo DP-104

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Ngang 2000 x Cao 2000 x Rộng 600

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 8800000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Dương Phát-112

  Giường ngủ Dương Phát-112Giường ngủ Dương Phát-112

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 6400000 VND

  Giá khuyến mãi 6080000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Dương Phát-113

  Giường ngủ Dương Phát-113

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1900 x Dài 2200 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 8500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo DP-105

  Tủ Áo DP-105Tủ Áo DP-105Tủ Áo DP-105

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2500 x Cao 2000 x Sâu 600

  Lưu ý:Giá trên chưa có gương

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 11000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP _145

  Bộ giường ngủ DP _145Bộ giường ngủ DP _145Bộ giường ngủ DP _145Bộ giường ngủ DP _145

  Mã sản phẩm

  Giường;  1m6 x 2m2 cao 1m.(1m8+300 nghìn) 1 hộc kéo

  Tủ áo ; 1m6 x 2m x 0,6m 

  Tủ kho ; 3m26 x 0,6m x sâu 0,6m

  Chất Liệu Ván MDF Nhập Malaysia..Bề Mặt Trống Trầy Sước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Thiết kế 3D miễn phí 

  Sản phẩm được Bảo hành 12 tháng tại nhà

  Giá bán 21570000 VND

  Giá khuyến mãi 21000000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _ 77

  Kệ tivi DP _ 77Kệ tivi DP _ 77Kệ tivi DP _ 77Kệ tivi DP _ 77

  Mã sản phẩm

  Kích thước : 2200 x 400 x 500

  Chất liệu MFC (MDF +15%) Kiểu dáng châu âu

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước ,có nhiều màu sắc lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng ,thiết kế 3D miễn phí

  Giá bán 4500000 VND

  Giá khuyến mãi 4100000 VND

  Giảm 9%

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _ 76

  Kệ tivi DP _ 76Kệ tivi DP _ 76Kệ tivi DP _ 76Kệ tivi DP _ 76

  Mã sản phẩm

  Kích thước : 2200 x 400 x 500

  Chất liệu MFC (MDF +15%) Kiểu dáng châu âu

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước ,có nhiều màu sắc lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng ,thiết kế 3D miễn phí

   

  Giá bán 4500000 VND

  Giá khuyến mãi 4100000 VND

  Giảm 9%

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP _144

  Bộ giường ngủ DP _144Bộ giường ngủ DP _144Bộ giường ngủ DP _144

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng; 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) 

  Tủ Rộng ;2000 x Cao 2500 x Sâu 600

  Táp đầu giường ; 450 x 450 x cao 500

  Bàn trang điểm ; 800 x cao 1600 x sâu 420

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaysia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn

  Thiết kế 3D miễn phí nội thất căn hộ và nhà phố

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 20300000 VND

  Giá khuyến mãi 19900000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo DP-106

  Tủ Áo DP-106Tủ Áo DP-106Tủ Áo DP-106

  Mã sản phẩm

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2,5M Sâu 60CM

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 9900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Dương Phát-114

  Giường ngủ Dương Phát-114

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Dương Phát - 107

  Tủ Áo Dương Phát - 107Tủ Áo Dương Phát - 107Tủ Áo Dương Phát - 107

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2400 x Cao 2500 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 13200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _75

  Kệ tivi DP _75Kệ tivi DP _75Kệ tivi DP _75Kệ tivi DP _75

  Mã sản phẩm

  Kệ dưới: Rộng 2000 x Cao 450 x Sâu 400

  Kệ trên : rộng 2000 x cao 350 x sâu 300

  Lam treo : 1550 x 300 x 36

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaysia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7900000 VND

  Giá khuyến mãi 7550000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP _143

  Bộ giường ngủ DP _143Bộ giường ngủ DP _143Bộ giường ngủ DP _143Bộ giường ngủ DP _143

  Mã sản phẩm

  Tủ rộng; 1m6 cao 2m sâu 60cm

  Giường; 1m6 x 2m cao 90cm.(1m8+300 nghìn)

  Bàn làm viêc nối dài ; 2m2 x cao 75 x sâu 55cm

  Lam treo tường : Dài 2m4 cao 45 sâu 25cm

  Chất Liệu Ván Nhập Malaysia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Sước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 23900000 VND

  Giá khuyến mãi 23000000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _74

  Kệ tivi DP _74Kệ tivi DP _74Kệ tivi DP _74Kệ tivi DP _74

  Mã sản phẩm

  Kệ dưới: Rộng 2000 x Cao 450 x Sâu 400

  Kệ trên : rộng 2000 x cao 350 x sâu 300

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaysia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7500000 VND

  Giá khuyến mãi 7000000 VND

  Giảm 7%

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Dương Phát - 108

  Tủ Áo Dương Phát - 108Tủ Áo Dương Phát - 108Tủ Áo Dương Phát - 108

  Mã sản phẩm

   

  Kích Thước : Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 7040000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP _142

  Bộ giường ngủ DP _142Bộ giường ngủ DP _142Bộ giường ngủ DP _142

  Mã sản phẩm

  Tủ áo cửa lùa rộng 1m6 cao 2m5 sâu 60cm

  Giường 1m6 x 2m cao 90cm.(1m8+300 nghìn), đầu bọc nệm và 1 táp đầu giường

  Tủ campot rộng 80cm cao 80cm sâu 40 cm

  lam treo tường : Dài 80 cao 25cm sâu 15cm

  Bàn trang điểm nối bàn làm việc: 1m4 x 50 cm x 75 cm

  Chất Liệu Ván Nhập Malaysia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Sước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn

  Giá chưa bao gồm thuế VAT

  Giá đã bao gồm phụ kiện, phí vận chuyển trong nội thành Hồ Chí Minh và công lắp đặt tại nhà.

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

  Giá bán 23900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Dương Phát - 109

  Tủ Áo Dương Phát - 109Tủ Áo Dương Phát - 109Tủ Áo Dương Phát - 109

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2000 x Cao 2650 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 11600000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Dương Phát-115

  Giường ngủ Dương Phát-115Giường ngủ Dương Phát-115

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ

  Lưu ý : Đầu giường dài 2700

  Chất liệu MDF và MFC Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ ti vi DP_73

  Kệ ti vi DP_73

  Mã sản phẩm

  Kích thước : kệ tivi 1800 x 400 x 400

  Kệ đứng tủ rượu :900 x 400 x 350 x 2 tủ

  Lam treo tường : 1000 x 200

  Chất liệu MFC nếu làm MDF +15%

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAYSIA

  Bề mặt chống trầy sước ,có nhiều màu sắc lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng ,thiết kế 3D miễn phí

  Giá bán 8900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP_141

  Bộ giường ngủ DP_141Bộ giường ngủ DP_141

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) 

  Tủ Rộng 1800 x Cao 2500 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaysia Bề mặt chống trầy xước

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 13800000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP_140

  Bộ giường ngủ DP_140

  Mã sản phẩm

  Giường 1m6 x 2m cao 90cm.(1m8+300 nghìn) 2 táp đầu giường

  Bàn làm việc : Dài 1m ngang 50cm cao 75cm

  Kệ sách treo : ngang 1m2 cao 1m2 sâu 2cm

  Chất Liệu Ván Nhập Malaysia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Sước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 11980000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _72

  Kệ tivi DP _72Kệ tivi DP _72

  Mã sản phẩm

  Cao 2000 x rộng 3000 x sâu 450

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 14400000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Dương Phát-116

  Giường ngủ Dương Phát-116Giường ngủ Dương Phát-116Giường ngủ Dương Phát-116

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 6500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Dương Phát - 110

  Tủ Áo Dương Phát - 110Tủ Áo Dương Phát - 110Tủ Áo Dương Phát - 110

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 7040000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Dương Phát - 111

  Tủ Áo Dương Phát - 111Tủ Áo Dương Phát - 111Tủ Áo Dương Phát - 111

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2400 x Cao 2500 x Sâu 600

  Nếu làm cánh Acrylic bóng gương 16,800,000

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 13200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ Dương Phát-117

  Giường ngủ Dương Phát-117Giường ngủ Dương Phát-117Giường ngủ Dương Phát-117Giường ngủ Dương Phát-117

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF + 15% )Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 6100000 VND

  Giá khuyến mãi 5750000 VND

  Giảm 6%

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _71

  Kệ tivi DP _71Kệ tivi DP _71Kệ tivi DP _71Kệ tivi DP _71

  Mã sản phẩm

  Rộng 2000 x Cao 1800 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7900000 VND

  Giá khuyến mãi 7550000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP_139

  Bộ giường ngủ DP_139Bộ giường ngủ DP_139

  Mã sản phẩm

  Tủ rộng 1m6 cao 2m sâu 60cm

  Giường 1m6 x 2m cao 90cm.(1m8+300 nghìn) 2 táp đầu giường

  Tủ campot rộng 80cm cao 80cm sâu 40 cm

  lam treo tường : Dài 1m6 cao 25cm sâu 15cm

  Chất Liệu Ván Nhập Malaysia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Sước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 18100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP_138

  Bộ giường ngủ DP_138

  Mã sản phẩm

  Tủ rộng 1m6 cao 2m sâu 60cm

  Giường 1m6 x 2m cao 90cm.(1m8+300 nghìn) 1 táp đầu giường

  Tủ campot rộng 80cm cao 80cm sâu 40 cm

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 16140000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _70

  Kệ tivi DP _70Kệ tivi DP _70Kệ tivi DP _70Kệ tivi DP _70

  Mã sản phẩm

  Rộng 2000 x Cao 1800 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7900000 VND

  Giá khuyến mãi 7550000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Dương Phát - 112

  Tủ Áo Dương Phát - 112Tủ Áo Dương Phát - 112Tủ Áo Dương Phát - 112

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2400 x Cao 2700 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 14200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo Dương Phát - 113

  Tủ áo Dương Phát - 113Tủ áo Dương Phát - 113

  Mã sản phẩm

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 1M6 Cao 2M40 Sâu 60CM

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 8400000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _69

  Kệ tivi DP _69Kệ tivi DP _69Kệ tivi DP _69Kệ tivi DP _69

  Mã sản phẩm

  Kích thước : kệ tivi 2200 x 400 x 400

  Kệ đứng tủ rượu :1200 x 400 x 350 x 2 tủ

  Lam treo tường : 1400 x 200 x 36 x 2 cây

  Chất liệu MFC nếu làm MDF +15%

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAYSIA

  Bề mặt chống trầy sước ,có nhiều màu sắc lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng ,thiết kế 3D miễn phí

  Giá bán 11700000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP_137

  Bộ giường ngủ DP_137

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) +( cẩn ván đầu giường 500.000 vnđ)

   Táp 450 x 450 x 400

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2500 x Sâu 600

  Bàn trang điểm:  800 x350 x 200

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 16200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP_136

  Bộ giường ngủ DP_136Bộ giường ngủ DP_136Bộ giường ngủ DP_136

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) Táp 500 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1800 x Cao 2500 x Sâu 600

  Bàn trang điểm:  600x 1400 x 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 17825000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _68

  Kệ tivi DP _68Kệ tivi DP _68

  Mã sản phẩm

  Kệ tivi: 2000 x 350 x 350

  Kệ lam treo :1200 x 200 x 900

  Tủ treo :1000 x 200 x 1000

  Màu sắc tùy lựa chọn,nhận đặt hàng theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng 

  Giá bán 9800000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo Dương Phát - 114

  Tủ áo Dương Phát - 114Tủ áo Dương Phát - 114

  Mã sản phẩm

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 1M8 Cao 2M Sâu 60CM

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 7900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Dương Phát-115

  Tủ Áo Dương Phát-115

  Mã sản phẩm

  Kích Thước : Rộng 2m4 Cao 2M Sâu 60CM.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia.Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 10500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _67

  Kệ tivi DP _67

  Mã sản phẩm

  Kích thước : kệ tivi 1600 x 300 x 400

  Kệ đứng : 800 x 2200 x 350

  Lam treo tường : 1200 x 150 x 150

  Chất liệu MFC nếu làm MDF +15%

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAYSIA

  Bề mặt chống trầy sước ,có nhiều màu sắc lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng ,thiết kế 3D miễn phí

  Giá bán 8900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP_135

  Bộ giường ngủ DP_135Bộ giường ngủ DP_135Bộ giường ngủ DP_135

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 + 2 Táp 600 x 300 x 300

  Tủ Rộng 2000 x Cao 2000 x Sâu 600

  Bàn Phấn Rộng 1200 x Cao 1600 x Sâu 600 + Ghế

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

   

  Giá bán 20300000 VND

  Giá khuyến mãi 20000000 VND

  Giảm 1%

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _66

  Kệ tivi DP _66Kệ tivi DP _66Kệ tivi DP _66

  Mã sản phẩm

  Kệ tivi sang chảnh DP _66

  Kích thước : 2000 x 400 x 450

  chất liệu MFC (MDF +15%) Kiểu dáng châu âu

  Bề mặt phủ ACRYLIC PANNEL Bóng gương

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước ,có nhiều màu sắc lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng ,thiết kế 3D miễn phí

  Giá bán 5100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Dương Phát-116

  Tủ Áo Dương Phát-116

  Mã sản phẩm

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M Cao 2M Sâu 60CM

  Nếu làm cánh ACRYLIC + 2,900 VNĐ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 0 VND

  Giá khuyến mãi 8800000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Dương Phát-117

  Tủ Áo Dương Phát-117Tủ Áo Dương Phát-117

  Mã sản phẩm

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2400 Cao 2400 Sâu 60CM.

  Nếu làm cánh 2 cánh Acrylic bóng gương :(+thêm1,950,000 vnđ)/2 cánh

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 12600000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _65

  Kệ tivi DP _65Kệ tivi DP _65Kệ tivi DP _65

  Mã sản phẩm

  Kệ ti vi DƯƠNG PHÁT _65

  Kích thước : 2000 x 400 x 450 

  chất liệu MFC (MDF +15%) Kiểu dáng châu âu

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước ,có nhiều màu sắc lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng ,thiết kế 3D miễn phí

   

  Giá bán 4250000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kê tivi DP_64

  Kê tivi DP_64

  Mã sản phẩm

  Kệ kích thước: Rộng 2000 x Cao 450 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 0 VND

  Giá khuyến mãi 3350000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Dương Phát-118

  Tủ Áo Dương Phát-118

  Mã sản phẩm

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 1M8 Cao 2M65 Sâu 60CM

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 10400000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Dương Phát-119

  Tủ Áo Dương Phát-119Tủ Áo Dương Phát-119

  Mã sản phẩm

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 2M4 Cao 2M65 Sâu 60CM.

  Nếu làm cánh Acrylic bóng gương : 17,800,000 VNĐ

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 13900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi DP-63

  Kệ Tivi DP-63Kệ Tivi DP-63

  Mã sản phẩm

  Rộng 2000 x Cao 1800 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP_134

  Bộ giường ngủ DP_134

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) Táp 500 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2500 x Sâu 600

  kệ sách:  1200 x 1000 x 200

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaysia Bề mặt chống trầy xước

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 17225000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP_133

  Bộ giường ngủ DP_133

  Mã sản phẩm

  Trọn bộ phòng ngủ DP_133

  Gồm có: 1_tủ áo :1600 x 2500 x 600

  2_giường ngủ:1600 x 2000 x 900

  3_kệ tivi:1600 x 300 x 380

  4_lam kệ:1600 x 200 x 200 (bao 2 mặt)

  5_bàn liền kề tủ áo:1000 x 500 x 750

  6_táp đầu giường:320 x 400 x 450

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA bề mặt chống trầy sước

  có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Sản phẩm được bảo hành 12 tháng tại nhà

  Giá bán 0 VND

  Giá khuyến mãi 22400000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi DP-62

  Kệ Tivi DP-62Kệ Tivi DP-62Kệ Tivi DP-62

  Mã sản phẩm

  Rộng 2400 x Cao 2000 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 9700000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Dương Phát-120

  Tủ Áo Dương Phát-120Tủ Áo Dương Phát-120

  Mã sản phẩm

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 1M6 Cao 2M Sâu 60CM.

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 7000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Dương Phát-121

  Tủ Áo Dương Phát-121Tủ Áo Dương Phát-121

  Mã sản phẩm

  Tủ Áo Duy Phát Sang Trọng Hiện Đại 

  Kích Thước : Rộng 1M6 Cao 2M Sâu 60CM

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  Giá bán 7100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi DP-61

  Kệ Tivi DP-61Kệ Tivi DP-61

  Mã sản phẩm

  Rộng 2000 x Cao 400 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 3800000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP_132

  Bộ giường ngủ DP_132

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) Táp 500 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1800 x Cao 2500 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 15525000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-131

  Bộ Giường Ngủ DP-131

  Mã sản phẩm

  Bộ phòng ngủ MINI _DP_131

  Kích thước :giường :1200 x 2000 x 900

  Tủ áo :1600 x 2000 x 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 12000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ tivi DP _60

  Kệ tivi DP _60Kệ tivi DP _60

  Mã sản phẩm

  Rộng 2400 x Cao 2200 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 10050000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Áo Dương Phát -122

  Tủ Áo Dương Phát -122Tủ Áo Dương Phát -122

  Mã sản phẩm

  Tủ Áo Dương Phát Sang Trọng Hiện Đại Kết Hợp Kệ Tivi Sang Trọng

  Kích Thước tủ : Rộng 2M2 Cao 2M7 Sâu 60CM

  Kệ Tivi : Rộng 1M8 X Cao 40CM X Sâu 40CM (Kích Thước Lam Tùy Chỉnh Theo Kích Cỡ Tivi)

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước.Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 18000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ TiVi :DP_59

  Kệ TiVi :DP_59Kệ TiVi :DP_59

  Mã sản phẩm

  Kệ dưới Rộng 1800 x Cao 500 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 4,500,000 VND

  Giá bán 4500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-130

  Bộ Giường Ngủ DP-130

  Mã sản phẩm

  Tủ rộng 1m6 cao 2m sâu 60cm

  Giường 1m6 x 2m cao 90cm.(1m8+300 nghìn) 2 táp đầu giường

  Tủ campot rộng 80cm cao 80cm sâu 40 cm

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 16200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-129

  Bộ Giường Ngủ DP-129

  Mã sản phẩm

  Tủ rộng 1m6 cao 2m sâu 60cm

  Giường 1m6 x 2m cao 90cm.(1m8+300 nghìn) 2 táp đầu giường

  Bàn phấn 1m cao 75cm sâu 40 cm

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 16800000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ TiVi Dương Phát_58

  Kệ TiVi Dương Phát_58Kệ TiVi Dương Phát_58

  Mã sản phẩm

  Rộng 1600 x Cao 450 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 3200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ TiVi Dương Phát-57

  Kệ TiVi Dương Phát-57Kệ TiVi Dương Phát-57Kệ TiVi Dương Phát-57

  Mã sản phẩm

  Rộng 1800 x Cao 450 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 4700000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-128

  Bộ Giường Ngủ DP-128

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) Táp 500 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600

  Tủ campot  800 x 1000 x 400

  Chất liệu MDF và (MFC+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 15300000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-127

  Bộ Giường Ngủ DP-127

  Mã sản phẩm

  Giường :1600 x 2000 x 900

  Tủ áo :1600 x 2000 x 600

  Táp đầu giường :450 x 400 x 500

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn .

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 13400000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ TiVi Dương Phát-56

  Kệ TiVi Dương Phát-56Kệ TiVi Dương Phát-56

  Mã sản phẩm

  Rộng 1800 x Cao 450 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 3400000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ TiVi Dương Phát-55

  Kệ TiVi Dương Phát-55Kệ TiVi Dương Phát-55

  Mã sản phẩm

  Rộng 1800 x Cao 500 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 4500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-126

  Bộ Giường Ngủ DP-126

  Mã sản phẩm

  Bộ giường ngủ DP_117

  Giường 1m6 x 2m và 1 táp

  Tủ áo 1,6m x 2m x 60cm

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn .

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 15900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-125

  Bộ Giường Ngủ DP-125

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) 

  Tủ áo : Rộng 1600 x cao 2000 x sâu 600

  Bàn phấn kết hợp bàn làm việc và kệ sách :1600x2000x400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 19200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ TiVi Dương Phát-76

  Kệ TiVi Dương Phát-76Kệ TiVi Dương Phát-76

  Mã sản phẩm

  Rộng 1800 x Cao 450 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 3400000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ TiVi Dương Phát-54

  Kệ TiVi Dương Phát-54Kệ TiVi Dương Phát-54

  Mã sản phẩm

  Rộng 1800 x Cao 500 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 4500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP_101

  Bộ Giường Ngủ DP_101

  Mã sản phẩm

  Kích Thước :1 Tủ Rộng 2000 x Cao 2000 x Sâu 600

  1 Giường 1600 x 2000 (Nếu làm giường 1m8 + 300

  Táp đầu giường 2 cái:450x400x500

  Tủ compost:1000x1000x500

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%) Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  CTY Nhận Đặt Hàng Theo Yêu Cầu.

  BẢO HÀNH 12 THÁNG TẠI NHÀ

  Giá bán 22,200,000 VND

  Giá bán 22200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ TiVi DƯƠNG Phát-53

  Kệ TiVi DƯƠNG Phát-53Kệ TiVi DƯƠNG Phát-53Kệ TiVi DƯƠNG Phát-53

  Mã sản phẩm

  Rộng 2000 x Cao 450 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 4000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-102

  Bộ Giường Ngủ DP-102Bộ Giường Ngủ DP-102Bộ Giường Ngủ DP-102

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900  Và 2 táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600

  Bàn Phấn Rộng 700 x Cao 1600 x Sâu 500 + Ghế

  Lam treo tường dài 1200 x 250 x 200

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Nhận đặt hàng theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 16,490,000 VND

  Giá bán 18490000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-103

  Bộ Giường Ngủ DP-103Bộ Giường Ngủ DP-103Bộ Giường Ngủ DP-103

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 ,Táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2650 x Sâu 600 

  Bàn học +kệ tivi :3000x770x400

  Kệ sách :1200x1000

  Lam treo tường:1400x200x200

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Nhận đặt hàng theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 24,700,000 VND

  Giá bán 25500000 VND

  Giá khuyến mãi 24700000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Kệ TiVi Dương Phát-52

  Kệ TiVi Dương Phát-52Kệ TiVi Dương Phát-52

  Mã sản phẩm

  Kệ dưới Rộng 2000 x Cao 500 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 4700000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ TiVi Dương Phát-51

  Kệ TiVi Dương Phát-51Kệ TiVi Dương Phát-51

  Mã sản phẩm

  Kệ dưới Rộng 1600 x Cao 450 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 3000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-104

  Bộ Giường Ngủ DP-104Bộ Giường Ngủ DP-104Bộ Giường Ngủ DP-104

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 ,Táp 450 x 500 x 400

  (Giường 1800 +thêm 300)

  Bàn phấn rộng 80cm x 40cm x1m6

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%) Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Nhận đặt hàng theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 9900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-105

  Bộ Giường Ngủ DP-105Bộ Giường Ngủ DP-105

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 + 2 Táp 450 x 450 x 400

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600

  Bàn Phấn Rộng 800 x Cao 1600 x Sâu 600 + Ghế

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn .

  Hàng có sẳn bảo hành 12 tháng

  Giá bán 17500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi Dương Phát-50

  Kệ Tivi Dương Phát-50Kệ Tivi Dương Phát-50

  Mã sản phẩm

  Kệ dưới Rộng 2000 x Cao 400 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 4100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi Dương Phát-49

  Kệ Tivi Dương Phát-49

  Mã sản phẩm

  Kệ dưới Rộng 1800 x Cao 400 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 3900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-106

  Bộ Giường Ngủ DP-106

  Mã sản phẩm

  Bộ giường ngủ _DP _106

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) 

  Đầu giường dài:2700

  Tủ Rộng 2200 x Cao 2700 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn .

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 19750000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-107

  Bộ Giường Ngủ DP-107

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) Táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1800 x Cao 2000 x Sâu 600 

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn .

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 14900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi Dương Phát-48

  Kệ Tivi Dương Phát-48

  Mã sản phẩm

  Rộng 1800 x Cao 1800 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi Dương Phát-47

  Kệ Tivi Dương Phát-47

  Mã sản phẩm

  Cao 2700 x rộng 3000 x sâu 450

  Giá trọn bộ :9,900,000 vnđ

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 9900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-108

  Bộ Giường Ngủ DP-108Bộ Giường Ngủ DP-108Bộ Giường Ngủ DP-108Bộ Giường Ngủ DP-108

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 ,Táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1800 x Cao 2000 x Sâu 600 

  Bàn phấn rộng 80cm x 40cm x1m6

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn .

  Nhận đặt hàng theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 17600000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-109

  Bộ Giường Ngủ DP-109Bộ Giường Ngủ DP-109

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 Táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600

  Bàn Phấn Rộng 800 x Cao 1600 x Sâu 500 + Ghế

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy sước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn .

  Nhận đặt hàng theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 15500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi Dương Phát-46

  Kệ Tivi Dương Phát-46

  Mã sản phẩm

  Kệ tivi kết hợp bàn làm việc

  Giá trọn bộ :10,050,000 vnđ

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 10500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi Dương Phát-45

  Kệ Tivi Dương Phát-45

  Mã sản phẩm

  Kệ có kích thước : Rộng 1800 x Cao 2000 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-110

  Bộ Giường Ngủ DP-110Bộ Giường Ngủ DP-110

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 ,Táp 900 x 500 x 400

  Tủ Rộng 2000 x Cao 2700 x Sâu 600 

  Kệ tivi:1800x300x400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Nhận đặt hàng theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 21900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_119

  Bàn trang điểm DP_119Bàn trang điểm DP_119Bàn trang điểm DP_119Bàn trang điểm DP_119

  Mã sản phẩm

  Rộng 1000 x Cao 1600 x Sâu 500

  Chất liệu gỗ công nghiệp MDF nhập khẩu malaysia

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 5100000 VND

  Giá khuyến mãi 4900000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_118

  Bàn trang điểm DP_118Bàn trang điểm DP_118Bàn trang điểm DP_118Bàn trang điểm DP_118

  Mã sản phẩm

  Rộng 1000 x Cao 1600 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 4800000 VND

  Giá khuyến mãi 4500000 VND

  Giảm 6%

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-111

  Bộ Giường Ngủ DP-111Bộ Giường Ngủ DP-111Bộ Giường Ngủ DP-111Bộ Giường Ngủ DP-111

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900  Đầu giường dài 2m65 cm

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600

  Bàn Phấn Rộng 800 x Cao 1600 x Sâu 500 + Ghế

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn .

  Nhận đặt hàng theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 17,490,000 VND

  Giá bán 18500000 VND

  Giá khuyến mãi 18000000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi Dương Phát-44

  Kệ Tivi Dương Phát-44Kệ Tivi Dương Phát-44

  Mã sản phẩm

  Kích thước kệ Rộng 1800 x Cao 1800 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 7100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi Dương Phát-43

  Kệ Tivi Dương Phát-43

  Mã sản phẩm

  Kệ dưới Rộng 2000 x Cao 400 x Sâu 400

  Kệ trên Rộng 1600 x Cao 300 x Sâu 300

  Kệ giữa Rộng 1000 x Cao 2000 x Sâu 300

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 11900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-112

  Bộ Giường Ngủ DP-112

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 + 2 Táp 

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600

  Bàn Phấn Rộng 800 x Cao 1400 x Sâu 400 + Ghế

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn .

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 17,600,000 VND

  Giá bán 16490000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP _117

  Bàn trang điểm DP _117Bàn trang điểm DP _117Bàn trang điểm DP _117Bàn trang điểm DP _117

  Mã sản phẩm

  Rộng 1200 x Cao 2000 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 5750000 VND

  Giá khuyến mãi 5500000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_116

  Bàn trang điểm DP_116Bàn trang điểm DP_116Bàn trang điểm DP_116Bàn trang điểm DP_116

  Mã sản phẩm

  Rộng 1200 x Cao 770 x Sâu 450

  Gương được thiết kế đóng mở

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 4500000 VND

  Giá khuyến mãi 4250000 VND

  Giảm 6%

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-113

  Bộ Giường Ngủ DP-113Bộ Giường Ngủ DP-113

  Mã sản phẩm

  Giường 1600 x Dài 2000 x Cao 900  Táp 450 x 500 x 400

  Tủ: 2000 x 2700 x 600

  Bàn phấn 1000 x 1600 x 400

  Chất liệu MFC và( MDF +15%)Ván nhập Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn Nhận đặt hàng theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 21500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi Dương Phát-42

  Kệ Tivi Dương Phát-42

  Mã sản phẩm

   Rộng 2000 x Cao 2200 x Sâu 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 9900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Tivi Dương Phát-41

  Kệ Tivi Dương Phát-41Kệ Tivi Dương Phát-41Kệ Tivi Dương Phát-41

  Mã sản phẩm

  Kệ Tivi Kết Hợp Với Kệ Sách 

  Tủ sách :1200 x 2000 x 400

  Kề Tivi :1600 x 400 x 400

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 9700000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-114

  Bộ Giường Ngủ DP-114Bộ Giường Ngủ DP-114Bộ Giường Ngủ DP-114

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 Táp 450 x 500 x 400

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600 (Chưa có 2 tấm kính)

  Bàn Phấn Rộng 800 x Cao 1600 x Sâu 500 + Ghế

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn .

  Nhận đặt hàng theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 16,200,000 VND

  Giá bán 16200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_115

  Bàn trang điểm DP_115Bàn trang điểm DP_115Bàn trang điểm DP_115Bàn trang điểm DP_115

  Mã sản phẩm

  Rộng 1200 x Cao 770 x Sâu 450

  Gương được thiết kế đóng mở

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 4500000 VND

  Giá khuyến mãi 4250000 VND

  Giảm 6%

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-115

  Bộ Giường Ngủ DP-115Bộ Giường Ngủ DP-115

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 + 2 Táp 600 x 300 x 300

  Tủ Rộng 2600 x Cao 2700 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn .

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 21500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP _114

  Bàn trang điểm DP _114Bàn trang điểm DP _114Bàn trang điểm DP _114Bàn trang điểm DP _114

  Mã sản phẩm

  Rộng 1000 x Cao 770 x Sâu 450

  Gương được thiết kế đóng mở

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 3900000 VND

  Giá khuyến mãi 3600000 VND

  Giảm 8%

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_113

  Bàn trang điểm DP_113Bàn trang điểm DP_113Bàn trang điểm DP_113

  Mã sản phẩm

  Bàn Trang Điểm DP-113

  Rộng 800 x Cao 1600 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 3750000 VND

  Giá khuyến mãi 3350000 VND

  Giảm 11%

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-116

  Bộ Giường Ngủ DP-116Bộ Giường Ngủ DP-116Bộ Giường Ngủ DP-116

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 + 2 Táp 

  Tủ Rộng 2000 x Cao 2700 x Sâu 600

  Bàn Phấn Rộng 800 x Cao 1400 x Sâu 400 + Ghế

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn .

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 21900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ DP-117

  Bộ giường ngủ DP-117Bộ giường ngủ DP-117Bộ giường ngủ DP-117

  Mã sản phẩm

  Bộ giường ngủ DP_117

  Giường 1m6 x 2m và 1 táp

  Tủ áo 1,6m x 2m x 60cm

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước.Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn .

  Bảo hành 12 tháng

   

  Giá bán 12500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_112

  Bàn trang điểm DP_112

  Mã sản phẩm

  Rộng 900 x Cao 770 x Sâu 450

  Gương được thiết kế đóng mở

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 3800000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP_110

  Bàn trang điểm DP_110

  Mã sản phẩm

  Rộng 1000 x Cao 1400 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 3500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-118

  Bộ Giường Ngủ DP-118Bộ Giường Ngủ DP-118Bộ Giường Ngủ DP-118

  Mã sản phẩm

  Kích thước

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  Tủ Rộng 1800 x Cao 2700 x Sâu 60

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 15200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-119

  Bộ Giường Ngủ DP-119Bộ Giường Ngủ DP-119Bộ Giường Ngủ DP-119

  Mã sản phẩm

  Tủ rộng 1m6 cao 2m sâu 60cm

  Giường 1m6 x 2m cao 90cm.(1m8+300 nghìn) có 2 hộc kéo mỗi cái 1000x500

  Tủ campot rộng 60cm x 80cm x 40cm

  Chất Liệu Ván Nhập Malaxiia(MFC và.MDF+15%).Bề Mặt Trống Trầy Xước ,Có Nhiều Màu Sắc Cho Quý Khách Lựa Chọn.

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 16,100,000 VND

  Giá bán 16100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm DP-111

  Bàn trang điểm DP-111

  Mã sản phẩm

  Rộng 1000 x Cao 1400 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 4200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm : DP-109

  Bàn trang điểm : DP-109Bàn trang điểm : DP-109

  Mã sản phẩm

  Rộng 1000 x Cao 1400 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 4500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-120

  Bộ Giường Ngủ DP-120Bộ Giường Ngủ DP-120Bộ Giường Ngủ DP-120

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Đầu Dài 2m90x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  2 Táp 500 x 900 x 400

  Tủ Rộng 2000 x Cao 2000 x Sâu 600

  Bàn phấn 80cm cao 1m60cm sâu 40cm 

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 17700000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ Giường Ngủ DP-121

  Bộ Giường Ngủ DP-121Bộ Giường Ngủ DP-121Bộ Giường Ngủ DP-121

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  1 Táp 500 x 400 x 400

  Tủ Rộng 1800 x Cao 2000 x Sâu 600

  Bàn phấn 80cm cao 1m60cm sâu 40cm 

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước.(Nếu làm ACRYLIC bóng gương+4.080.000)

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 17500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn trang điểm : DP-108

  Bàn trang điểm : DP-108Bàn trang điểm : DP-108

  Mã sản phẩm

  Rộng 1000 x Cao 1400 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 4300000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm DP-102

  Bàn Trang Điểm DP-102

  Mã sản phẩm

  Bàn Trang Điểm DP-102

  Rộng 1000 x Cao 1200 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 3900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ Dương Phát - 122

  Bộ giường ngủ Dương Phát - 122Bộ giường ngủ Dương Phát - 122Bộ giường ngủ Dương Phát - 122

  Mã sản phẩm

  Kích thước

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ)

  2 Táp 500 x 900 x 400

  Tủ Rộng 1600 x Cao 2000 x Sâu 600(có kinh thêm 800 nghìn) 

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 13200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ Dương Phát - 123

  Bộ giường ngủ Dương Phát - 123Bộ giường ngủ Dương Phát - 123Bộ giường ngủ Dương Phát - 123

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) 2 Táp 500 x 500 x 400

  Lưu ý : Đầu giường dài :2750
  Tủ Rộng 3000 x Cao 3000 x Sâu 600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn_thiết kế 3D miễn phí

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 27700000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm DP-101

  Bàn Trang Điểm DP-101Bàn Trang Điểm DP-101

  Mã sản phẩm

  Bàn Trang Điểm DP-101

  Rộng 800 x Cao 1600 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 3500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm DP- 103

  Bàn Trang Điểm DP- 103Bàn Trang Điểm DP- 103

  Mã sản phẩm

  Bàn Trang Điểm DP-103

  Rộng 800 x Cao 1600 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 3600000 VND

  Giá khuyến mãi 3450000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm DP- 104

  Bàn Trang Điểm DP- 104Bàn Trang Điểm DP- 104

  Mã sản phẩm

  Bàn Trang Điểm DP-104

  Rộng 1200 x Cao 1400 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 5200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ giường ngủ Dương Phát - 124

  Bộ giường ngủ Dương Phát - 124Bộ giường ngủ Dương Phát - 124Bộ giường ngủ Dương Phát - 124

  Mã sản phẩm

  Giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (Hoặc 1m80 + 300.000vnđ) Táp 500 x 250 x 400

  Kệ tivi :1800 x 450 x 400

  Bàn làm viêc :1500 x770 x 450

  Kệ sách :1200 x 250 x 1600

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 19900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm DP-105

  Bàn Trang Điểm DP-105Bàn Trang Điểm DP-105Bàn Trang Điểm DP-105

  Mã sản phẩm

  Bàn Trang Điểm DP-106

  Rộng 1000 x Cao 1400 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chọn.

  Giá bán 5200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm DP-106

  Bàn Trang Điểm DP-106Bàn Trang Điểm DP-106Bàn Trang Điểm DP-106

  Mã sản phẩm

  Bàn trang điểm kiểu hiện đại mới

  Rộng 800 x Cao 1600 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc lựa chọn.Sản phẩm chính hãng.Ván nhập malaixia

  Giá bán 3300000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế sofa DP _ 27

  Ghế sofa DP _ 27Ghế sofa DP _ 27

  Mã sản phẩm

  • Kích thước: Sofa góc :1980 * 900 * 1000. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )

  Giá bán 8900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-26

  Ghế SoFa DP-26

  Mã sản phẩm

  • Đặc biệt; Hàng có sẵn
  • Kích thước: Sofa băng :2300 * 500 * 1600. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )

  Giá bán 12500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-25

  Ghế SoFa DP-25Ghế SoFa DP-25

  Mã sản phẩm

  •  Hàng có sẵn
  • Kích thước: Sofa góc : 2000 * 850 * 470. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )
  • Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 18900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn SoFa Dương Phát - 26

  Bàn SoFa Dương Phát - 26Bàn SoFa Dương Phát - 26Bàn SoFa Dương Phát - 26

  Mã sản phẩm

  Kích thước Dài 1000 x Rộng 500 x Cao 400 (1m20 + 300.000vnđ)

  Kính cường lực 8m/m

  Chất liệu MFC và (MDF+15%)Malaixia .Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 3300000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn SoFa Dương Phát - 25

  Bàn SoFa Dương Phát - 25Bàn SoFa Dương Phát - 25Bàn SoFa Dương Phát - 25

  Mã sản phẩm

  Kích thước Dài 1000 x Rộng 500 x Cao 400 (1m20 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF+15%)Malaixia .Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 3000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-24

  Ghế SoFa DP-24

  Mã sản phẩm

  •  Hàng có sẵn
  • Kích thước: Sofa Băng : 1600 * 850 * 470. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Có giường kéo 
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )
  • Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 8800000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-23

  Ghế SoFa DP-23Ghế SoFa DP-23Ghế SoFa DP-23

  Mã sản phẩm

  • Đặc biệt; Hàng có sẵn
  • Kích thước: Sofa góc :2300 * 700 * 1600. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )

  Giá bán 79000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Sofa Dương Phát-24

  Bàn Sofa Dương Phát-24

  Mã sản phẩm

  Kích thước Dài 1000 x Rộng 500 x Cao 400 (1m20 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF+15%)Malaixia .Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 3000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Sofa Dương Phát-23

  Bàn Sofa Dương Phát-23

  Mã sản phẩm

  Kích thước Dài 1000 x Rộng 500 x Cao 390 (1m20 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF+15%)Malaixia .Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 3000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-27

  Ghế SoFa DP-27Ghế SoFa DP-27

  Mã sản phẩm

  • Đặc biệt; Hàng có sẵn
  • Kích thước: Sofa góc :2300 * 700 * 1600. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )

  Giá bán 25000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-22

  Ghế SoFa DP-22

  Mã sản phẩm

  • Đặc biệt; Hàng có sẵn
  • Kích thước: Sofa góc :1980 * 900 * 1000. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )

  Giá bán 12500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Sofa Dương Phát-22

  Bàn Sofa Dương Phát-22

  Mã sản phẩm

  Kích thước Dài 1000 x Rộng 500 x Cao 390 (1m20 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF+15%)Malaixia .Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 2900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn Sofa Dương Phát-21

  Bàn Sofa Dương Phát-21

  Mã sản phẩm

  Kích thước Dài 1000 x Rộng 500 x Cao 390 (1m20 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF+15%)Malaixia .Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 3200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-21

  Ghế SoFa DP-21

  Mã sản phẩm

  • Đặc biệt; Hàng có sẵn
  • Kích thước: Sofa Băng :2050 * 900 * 800. ( Kích thước - màu sắc xám đậm có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )

  Giá bán 8000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-20

  Ghế SoFa DP-20Ghế SoFa DP-20

  Mã sản phẩm

  • Đặc biệt; Hàng có sẵn
  • Kích thước: Sofa góc :2050 * 900 * 800. ( Kích thước - màu sắc xám đậm có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )

  Giá bán 10500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ trẻ em _DP 121

  Giường ngủ trẻ em _DP 121Giường ngủ trẻ em _DP 121Giường ngủ trẻ em _DP 121Giường ngủ trẻ em _DP 121

  Mã sản phẩm

  Kích thước: Rộng 1242 x Dài 2542x Cao 1800 (1m4 + 900.000vnđ)

  Đi kèm bàn học liền kề dài 600 x rộng 450 x cao 750 

  Và kệ trang trí để sách trang nhã

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt phủ MELAMINTE chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Giá bán 15000000 VND

  Giá khuyến mãi 14500000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ trẻ em _DP 120

  Giường ngủ trẻ em _DP 120

  Mã sản phẩm

  Kích thước: Rộng 1242 x Dài 2224 x Cao 600 (1m4 + 400.000vnđ)

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt phủ sơn bóng 2K

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Sản phẩm đạt chuẩn Châu Âu ,hàng nguyên đai nguyên kiện.

  Bảo hành 12 tháng 

  Giá bán 3990000 VND

  Giá khuyến mãi 3790000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Ghế SoFa DP-19

  Mã sản phẩm

  • Kích thước: Sofa góc : 2850 x 1980 x 850 Cao mặt nệm 47cm. ( Kích thước - màu sắc có thể thay đổi theo yêu cầu )
  • Khung gỗ : tự nhiên cao cấp
  • Chân ghế : tự chọn ( chân inox - chân gỗ)
  • Đệm mút : Cứng hoặc mềm - bông mút ( tùy chọn )
  • Đặc biệt; Hàng có sẵn 

  Giá bán 12900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ trẻ em _DP119

  Giường ngủ trẻ em _DP119Giường ngủ trẻ em _DP119Giường ngủ trẻ em _DP119Giường ngủ trẻ em _DP119

  Mã sản phẩm

  Kích thước  giường Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ), đầu bọc nệm

  Bàn học ( 600 x 600 x770)

  Kệ sách ( 600 x200 x 2500)

  Chất liệu MFC và (MDF + 15%) Malaysia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 19900000 VND

  Giá khuyến mãi 19500000 VND

  Giảm 2%

  ...xem chi tiết

 • Tủ bếp DƯƠNG PHÁT DP_118

  Tủ bếp DƯƠNG PHÁT DP_118Tủ bếp DƯƠNG PHÁT DP_118Tủ bếp DƯƠNG PHÁT DP_118

  Mã sản phẩm

  Sản phẩm tối ưu chất lượng bền bỉ:ván công nghiệp HDF chống ẩm,mặt cánh phủ Acrylic panel 

  Ván nhập khẩu MALAYSIA chính hãng

  Giá bán trên tính mét dài chưa bao gồm đá và kính

  Nếu làm cánh không đường line +400.000vnđ/1m tới

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chon

  Thiết kế 3D miễn phí nội thất căn hộ và nhà phố

  Giá bán 7100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép DP _16

  Kệ giầy dép DP _16Kệ giầy dép DP _16Kệ giầy dép DP _16

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1200 x  Cao 1200 x Sâu 35cm 

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 4100000 VND

  Giá khuyến mãi 3900000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép DP _15

  Kệ giầy dép DP _15Kệ giầy dép DP _15Kệ giầy dép DP _15

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1200 x  Cao 1200 x Sâu 35cm 

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 4100000 VND

  Giá khuyến mãi 3900000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Tủ bếp DƯƠNG PHÁT DP_117

  Tủ bếp DƯƠNG PHÁT DP_117Tủ bếp DƯƠNG PHÁT DP_117Tủ bếp DƯƠNG PHÁT DP_117

  Mã sản phẩm

  Sản phẩm tối ưu chất lượng bền bỉ:ván công nghiệp HDF chống ẩm,mặt cánh phủ Acrylic panel 

  Ván nhập khẩu MALAYSIA chính hãng

  Giá bán trên tính mét dài chưa bao gồm đá và kính

  Nếu làm cánh không đường line +400.000vnđ/1m tới

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chon

  Thiết kế 3D miễn phí nội thất căn hộ và nhà phố

  Sản phẩm được bảo hành kỹ thuật 12 tháng

  Giá bán 7100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ trẻ em _DP118

  Giường ngủ trẻ em _DP118Giường ngủ trẻ em _DP118Giường ngủ trẻ em _DP118Giường ngủ trẻ em _DP118

  Mã sản phẩm

  Giường đơn Mô Tô 

  Kích thước: Rộng 1242 x Dài 2224 x Cao 600 (1m4 + 400.000vnđ)

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt phủ sơn bóng 2K

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Sản phẩm đạt chuẩn Châu Âu ,hàng nguyên đai nguyên kiện.

  Bảo hành 12 tháng 

  Giá bán 3990000 VND

  Giá khuyến mãi 3790000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ trẻ em _DP117

  Giường ngủ trẻ em _DP117Giường ngủ trẻ em _DP117Giường ngủ trẻ em _DP117Giường ngủ trẻ em _DP117

  Mã sản phẩm

  Giường đơn Mô Tô 

  Kích thước: Rộng 1242 x Dài 2224 x Cao 600 (1m4 + 400.000vnđ)

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt phủ sơn bóng 2K

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Sản phẩm đạt chuẩn Châu Âu ,hàng nguyên đai nguyên kiện.

  Bảo hành 12 tháng 

  Giá bán 3990000 VND

  Giá khuyến mãi 3790000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo trẻ em _DP 11

  Tủ áo trẻ em _DP 11Tủ áo trẻ em _DP 11Tủ áo trẻ em _DP 11Tủ áo trẻ em _DP 11

  Mã sản phẩm

  Tủ áo trẻ em Bunny

  Kích thước: Rộng 1200 x Sâu 600 x Cao 1800 (1m6 + 2.900.000vnđ)

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt phủ sơn bóng 2K

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Sản phẩm đạt chuẩn Châu Âu ,hàng nguyên đai nguyên kiện.

  Bảo hành 12 tháng 

  Giá bán 4990000 VND

  Giá khuyến mãi 4790000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Tủ bếp DƯƠNG PHÁT DP_116

  Tủ bếp DƯƠNG PHÁT DP_116Tủ bếp DƯƠNG PHÁT DP_116Tủ bếp DƯƠNG PHÁT DP_116

  Mã sản phẩm

  Sản phẩm tối ưu chất lượng bền bỉ:ván công nghiệp HDF chống ẩm,mặt cánh phủ Acrylic panel 

  Ván nhập khẩu MALAYSIA chính hãng

  Giá bán trên tính mét dài chưa bao gồm đá và kính

  Nếu làm cánh không đường line +400.000vnđ/1m tới

  Có nhiều màu sắc cho quý khách lựa chon

  Thiết kế 3D miễn phí nội thất căn hộ và nhà phố

  Sản phẩm được bảo hành kỹ thuật 12 tháng

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ bàn ăn DP_116

  Bộ bàn ăn DP_116

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 800 x Dài 1600 x Cao 760 

  6 ghế bọc nệm trang nhã

  Chất liệu gỗ xoan đào hoặc sồi cao su

  Chất lượng chuẩn EU

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 9500000 VND

  Giá khuyến mãi 8000000 VND

  Giảm 16%

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép DP _14

  Kệ giầy dép DP _14Kệ giầy dép DP _14Kệ giầy dép DP _14

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1200 x  Cao 1100 x Sâu 35cm 

  Chất liệu MFC Nếu làm  (MDF+15%) Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 4100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ bàn ăn DP_115

  Bộ bàn ăn DP_115

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 800 x Dài 1200 x Cao 760 

  4 ghế bọc nệm trang nhã

  Chất liệu gỗ xoan đào hoặc sồi cao su

  Chất lượng chuẩn EU

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 6000000 VND

  Giá khuyến mãi 4500000 VND

  Giảm 25%

  ...xem chi tiết

 • Tủ bếp DƯƠNG PHÁT DP_115

  Tủ bếp DƯƠNG PHÁT DP_115Tủ bếp DƯƠNG PHÁT DP_115Tủ bếp DƯƠNG PHÁT DP_115Tủ bếp DƯƠNG PHÁT DP_115

  Mã sản phẩm

  Sản phẩm tối ưu chất lượng bền bỉ:ván công nghiệp HDF chống ẩm,mặt cánh phủ Acrylic panel 

  Ván nhập khẩu MALAYSIA chính hãng

  Giá bán trên tính mét dài chưa bao gồm đá và kính

  Nếu làm cánh không đường line +400.000vnđ/1m tới

  Giá bán 7100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường tầng trẻ em _DP116

  Giường tầng trẻ em _DP116Giường tầng trẻ em _DP116Giường tầng trẻ em _DP116Giường tầng trẻ em _DP116

  Mã sản phẩm

  Giường tầng Bunny

  Kích thước: Rộng 1242 x Dài 2542x Cao 1800 (1m4 + 900.000vnđ)

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt phủ sơn bóng 2K

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Sản phẩm đạt chuẩn Châu Âu ,hàng nguyên đai nguyên kiện.

  Bảo hành 12 tháng 

  Giá bán 10600000 VND

  Giá khuyến mãi 10250000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép DP _13

  Kệ giầy dép DP _13Kệ giầy dép DP _13Kệ giầy dép DP _13

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1000 x  Cao 2650 x Sâu 350

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 12 tháng tại nhà

  Giá bán 7900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo trẻ em Dương Phát-06

  Tủ áo trẻ em Dương Phát-06

  Mã sản phẩm

   

  Kích thước: Rộng 1200 x Sâu 600 x Cao 1800 (1m6 + 2.900.000vnđ)

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt phủ sơn bóng 2K

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Sản phẩm đạt chuẩn Châu Âu ,hàng nguyên đai nguyên kiện.

  Bảo hành 12 tháng 

  Giá bán 4990000 VND

  Giá khuyến mãi 4790000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Bàn Trang Điểm - DP 107

  Bàn Trang Điểm - DP 107

  Mã sản phẩm

  Bàn trang điểm kiểu hiện đại

  Rộng 800 x Cao 1400 x Sâu 450

  Chất liệu gỗ công nghiệp MFC malaysia nhập( nếu làm MDF +15%)

  Hàng được bảo hành chính hảng 12 tháng

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Giá bán 3450000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép Dương Phát-01

  Kệ giầy dép Dương Phát-01Kệ giầy dép Dương Phát-01Kệ giầy dép Dương Phát-01Kệ giầy dép Dương Phát-01

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm 

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 3500000 VND

  Giá khuyến mãi 2990000 VND

  Giảm 15%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo trẻ em Dương Phát-07

  Tủ áo trẻ em Dương Phát-07

  Mã sản phẩm

   

  Kích thước: Rộng 1200 x Sâu 600 x Cao 1800 (1m6 + 2.900.000vnđ)

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt phủ sơn bóng 2K

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Sản phẩm đạt chuẩn Châu Âu ,hàng nguyên đai nguyên kiện.

  Bảo hành 12 tháng 

  Giá bán 4990000 VND

  Giá khuyến mãi 4790000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Giường ngủ trẻ em _DP 115

  Giường ngủ trẻ em _DP 115Giường ngủ trẻ em _DP 115Giường ngủ trẻ em _DP 115Giường ngủ trẻ em _DP 115

  Mã sản phẩm

  Giường đơn Bunny

  Kích thước: Rộng 1242 x Dài 2224 x Cao 600 (1m4 + 400.000vnđ)

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt phủ sơn bóng 2K

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Sản phẩm đạt chuẩn Châu Âu ,hàng nguyên đai nguyên kiện.

  Bảo hành 12 tháng 

  Giá bán 3990000 VND

  Giá khuyến mãi 3790000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Bộ bàn ăn DP_114

  Bộ bàn ăn DP_114

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 800 x Dài 1200 x Cao 760 

  4 ghế bọc nệm trang nhã

  Chất liệu gỗ xoan đào hoặc sồi cao su

  Chất lượng chuẩn EU

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 6000000 VND

  Giá khuyến mãi 4500000 VND

  Giảm 25%

  ...xem chi tiết

 • Tủ bếp DƯƠNG PHÁT DP_114

  Tủ bếp DƯƠNG PHÁT DP_114Tủ bếp DƯƠNG PHÁT DP_114Tủ bếp DƯƠNG PHÁT DP_114

  Mã sản phẩm

  Sản phẩm tối ưu chất lượng bền bỉ:ván công nghiệp HDF chống ẩm,mặt cánh phủ Acrylic panel 

  Sản phẩm nhập khẩu MALAYSIA chính hãng

  Giá bán trên tính mét dài chưa bao gồm đá và kính

  Nếu làm cánh không đường line +400.000vnđ/1m tới

  Giá bán 7100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ bếp DƯƠNG PHÁT DP_113

  Tủ bếp DƯƠNG PHÁT DP_113Tủ bếp DƯƠNG PHÁT DP_113Tủ bếp DƯƠNG PHÁT DP_113

  Mã sản phẩm

  Sản phẩm tối ưu chất lượng bền bỉ:ván công nghiệp HDF chống ẩm,mặt cánh phủ Acrylic panel 

  Sản phẩm nhập khẩu MALAYSIA chính hãng

  Giá bán trên tính mét dài chưa bao gồm đá và kính

  Nếu làm cánh không đường line +400.000vnđ/1m tới

  Giá bán 7100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ bàn ăn DP_113

  Bộ bàn ăn DP_113Bộ bàn ăn DP_113Bộ bàn ăn DP_113

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 800 x Dài 1200 x Cao 760 

  4 ghế bọc nệm trang nhã

  Chất liệu gỗ xoan đào hoặc sồi cao su

  Chất lượng chuẩn EU

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 5700000 VND

  Giá khuyến mãi 4250000 VND

  Giảm 25%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo trẻ em Dương Phát-08

  Tủ áo trẻ em Dương Phát-08

  Mã sản phẩm

   

  Kích thước: Rộng 1200 x Sâu 600 x Cao 1800 (1m6 + 2.900.000vnđ)

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt phủ sơn bóng 2K

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Sản phẩm đạt chuẩn Châu Âu ,hàng nguyên đai nguyên kiện.

  Bảo hành 12 tháng 

  Giá bán 4990000 VND

  Giá khuyến mãi 4790000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Kệ Giầy Dép DP-02

  Kệ Giầy Dép DP-02

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 2950000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Giầy Dép DP-03

  Kệ Giầy Dép DP-03

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaixia Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 3200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo trẻ em Dương Phát-10

  Tủ áo trẻ em Dương Phát-10Tủ áo trẻ em Dương Phát-10

  Mã sản phẩm

  Giường ngủ trẻ em Dương Phát

  Sản phẩm MDF sơn bóng 2K

  Hàng chuẩn xuất đi châu âu.

  bảo hành 12 tháng

  Đơn giá : 2200000đ/1m2

  Giá bán 2200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ bàn ăn DP _112

  Bộ bàn ăn DP _112

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1000 x Dài 1000 x Cao 760 

  4 ghế bọc nệm trang nhã

  Chất liệu gỗ xoan đào hoặc sồi

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 9500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn làm việc DP _112

  Bàn làm việc DP _112Bàn làm việc DP _112

  Mã sản phẩm

  Kích thước : 2900 x 550 x 770

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

   

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ bếp DƯƠNG PHÁT DP_112

  Tủ bếp DƯƠNG PHÁT DP_112Tủ bếp DƯƠNG PHÁT DP_112Tủ bếp DƯƠNG PHÁT DP_112

  Mã sản phẩm

  Sản phẩm tối ưu chất lượng bền bỉ:ván công nghiệp HDF chống ẩm,mặt cánh phủ Acrylic panel 

  Sản phẩm nhập khẩu MALAYSIA chính hãng

  Giá bán trên tính mét dài chưa bao gồm đá và kính

  Nếu làm cánh không đường line +400.000vnđ/1m tới

  Giá bán 7100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn làm việc DP _111

  Bàn làm việc DP _111

  Mã sản phẩm

  Kích thước : 1200 x 550 x 770

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

  Giá bán 2100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ bàn ăn DP _111

  Bộ bàn ăn DP _111

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 800 x Dài 1200 x Cao 760 

  4 ghế bọc nệm trang nhã

  Chất liệu gỗ xoan đào hoặc sồi

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 9500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ bếp Dương Phát 111

  Tủ bếp Dương Phát 111Tủ bếp Dương Phát 111Tủ bếp Dương Phát 111

  Mã sản phẩm

  Sản phẩm tối ưu chất lượng bền bỉ:ván công nghiệp HDF chống ẩm,mặt cánh phủ Acrylic panel 

  Sản phẩm nhập khẩu MALAYSIA chính hãng

  Giá bán trên tính mét dài chưa bao gồm đá và kính

  Giá bán 7100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ Trẻ Em DP- 112

  Giường Ngủ Trẻ Em DP- 112

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1200 x Dài 2000 x Cao 900 (1m4 + 300.000vnđ)

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaysia Bề mặt phủ sơn bóng 2K

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

   

  Giá bán 3900000 VND

  Giá khuyến mãi 3700000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Tủ áo trẻ em Dương Phát-09

  Tủ áo trẻ em Dương Phát-09

  Mã sản phẩm

  Tủ áo trẻ em Dương Phát-09

  Sản phẩm MDF sơn bóng 2K

  Hàng chuẩn xuất đi châu âu.

  bảo hành 12 tháng

  Đơn giá : 2200000đ/1m2

  Giá bán 2,200,000 VND

  Giá bán 2200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ Giầy Dép DP-04

  Kệ Giầy Dép DP-04

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 3500000 VND

  Giá khuyến mãi 3200000 VND

  Giảm 9%

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ Trẻ Em DP - 111

  Giường Ngủ Trẻ Em DP - 111Giường Ngủ Trẻ Em DP - 111

  Mã sản phẩm

  Giường đơn Bunny

  Kích thước: Rộng 1242 x Dài 2224 x Cao 890 (1m4 + 400.000vnđ)

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt phủ sơn bóng 2K

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Sản phẩm đạt chuẩn Châu Âu ,hàng nguyên đai nguyên kiện.

  Bảo hành 12 tháng 

  Giá bán 4250000 VND

  Giá khuyến mãi 3990000 VND

  Giảm 6%

  ...xem chi tiết

 • Tủ bếp Dương Phát 110

  Tủ bếp Dương Phát 110Tủ bếp Dương Phát 110Tủ bếp Dương Phát 110

  Mã sản phẩm

  Sản phẩm tối ưu chất lượng bền bỉ:ván công nghiệp HDF chống ẩm,mặt cánh phủ Acrylic panel 

  Sản phẩm nhập khẩu MALAYSIA chính hãng

  Giá bán trên tính mét dài chưa bao gồm đá và kính

  Giá bán 7100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ bàn ăn DP _110

  Bộ bàn ăn DP _110

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 800 x Dài 1600 x Cao 760 

  6 ghế bọc nệm trang nhã

  Chất liệu gỗ xoan đào hoặc sồi

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 13000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn làm việc DP _110

  Bàn làm việc DP _110Bàn làm việc DP _110Bàn làm việc DP _110

  Mã sản phẩm

  Kích thước : 1200 x 550 x 770

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

  Giá bán 3300000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn làm việc DP _109

  Bàn làm việc DP _109

  Mã sản phẩm

  Kích thước : 1200 x 550 x 770

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

  Giá bán 2700000 VND

  Giá khuyến mãi 2500000 VND

  Giảm 7%

  ...xem chi tiết

 • Tủ bếp Dương Phát _ 109

  Tủ bếp Dương Phát _ 109Tủ bếp Dương Phát _ 109

  Mã sản phẩm

  Sản phẩm tối ưu chất lượng bền bỉ:ván công nghiệp HDF chống ẩm,mặt cánh phủ Acrylic panel 

  Sản phẩm nhập khẩu MALAYSIA chính hãng

  Giá bán trên tính mét dài chưa bao gồm đá và kính

   

  Giá bán 7100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ Trẻ Em DP - 110

  Giường Ngủ Trẻ Em DP - 110Giường Ngủ Trẻ Em DP - 110Giường Ngủ Trẻ Em DP - 110

  Mã sản phẩm

  Giường tầng Hello Kity

  Kích thước: Rộng 1242 x Dài 2542x Cao 1800 (1m4 + 900.000vnđ)

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt phủ sơn bóng 2K

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Sản phẩm đạt chuẩn Châu Âu ,hàng nguyên đai nguyên kiện.

  Bảo hành 12 tháng 

  Giá bán 10290000 VND

  Giá khuyến mãi 9990000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Bộ bàn ăn DP _ 109

  Bộ bàn ăn DP _ 109

  Mã sản phẩm

  Giá bán 6900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn học trẻ em _DP 09

  Bàn học trẻ em _DP 09Bàn học trẻ em _DP 09Bàn học trẻ em _DP 09Bàn học trẻ em _DP 09

  Mã sản phẩm

  Bàn học hiện đại cho Bé:

  Kích thước :2800 x 1800 x 400

  Lưu ý ; Đơn giá trên kg bao gồm ghế ngồi

  Chất liêu ván công nghiêp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Chất liệuMFC Nếu làm MDF +15% Có nhiều màu sắc đẻ lựa chọn

  Sản phẩm được bảo hành 12 tháng tại nhà

  Giá bán 11600000 VND

  Giá khuyến mãi 11100000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Bộ bàn ăn DP _ 108

  Bộ bàn ăn DP _ 108

  Mã sản phẩm

  Giá bán 9900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ bếp Dương Phát _108

  Tủ bếp Dương Phát _108

  Mã sản phẩm

  sản phẩm tối ưu chất lượng bền bỉ:ván công nghiệp HDF chống ẩm,mặt cánh phủ Acrylic panel 

  Sản phẩm nhập khẩu MALAISIA chính hảng

   

  Giá bán 7100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ Trẻ Em DP- 109

  Giường Ngủ Trẻ Em DP- 109Giường Ngủ Trẻ Em DP- 109Giường Ngủ Trẻ Em DP- 109

  Mã sản phẩm

  Giường tầng Công Chúa

  Kích thước: Rộng 1242 x Dài 2542x Cao 1800 (1m4 + 900.000vnđ)

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt phủ sơn bóng 2K

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Sản phẩm đạt chuẩn Châu Âu ,hàng nguyên đai nguyên kiện.

  Bảo hành 12 tháng 

  Giá bán 10290000 VND

  Giá khuyến mãi 9990000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Bàn học trẻ em _DP 08

  Bàn học trẻ em _DP 08Bàn học trẻ em _DP 08Bàn học trẻ em _DP 08

  Mã sản phẩm

  Bàn học Bunny

  Kích thước: Rộng 1200 x Sâu 600 x Cao 1800 

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt phủ sơn bóng 2K

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Sản phẩm đạt chuẩn Châu Âu ,hàng nguyên đai nguyên kiện.

  Bảo hành 12 tháng 

  Giá bán 4250000 VND

  Giá khuyến mãi 3990000 VND

  Giảm 6%

  ...xem chi tiết

 • Bàn làm việc DP _108

  Bàn làm việc DP _108Bàn làm việc DP _108Bàn làm việc DP _108Bàn làm việc DP _108

  Mã sản phẩm

  Kích thước : 2000 x 600 x 770

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

   

   

  Giá bán 6450000 VND

  Giá khuyến mãi 6200000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép Dương Phát-05

  Kệ giầy dép Dương Phát-05

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1200 x  Cao 1000 x Sâu 35cm 

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 3400000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép Dương Phát-06

  Kệ giầy dép Dương Phát-06

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1200 x  Cao 1000 x Sâu 35cm 

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 4000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường Bọc Nệm DP-07

  Giường Bọc Nệm DP-07

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ)

  Chất liệu bên trong gỗ tự nhiên, Bên ngoài bọc nệm cao cấp nhập khẩu đi châu âu

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 8900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn làm việc DP _107

  Bàn làm việc DP _107

  Mã sản phẩm

  Kích thước : 1000 x 550 x 770

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

  Giá bán 2900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ DP - 108

  Giường Ngủ DP - 108Giường Ngủ DP - 108Giường Ngủ DP - 108

  Mã sản phẩm

  Giường tầng Lâu Đài

  Kích thước: Rộng 1242 x Dài 2542x Cao 1800 (1m4 + 900.000vnđ)

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt phủ sơn bóng 2K

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Sản phẩm đạt chuẩn Châu Âu ,hàng nguyên đai nguyên kiện.

  Bảo hành 12 tháng 

  Giá bán 10290000 VND

  Giá khuyến mãi 9990000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Tủ Bếp Dương Phát DP_107

  Tủ Bếp Dương Phát DP_107

  Mã sản phẩm

  sản phẩm tối ưu chất lượng bền bỉ:ván công nghiệp HDF chống ẩm,mặt cánh phủ Acrylic panel 

  Sản phẩm nhập khẩu MALAISIA chính hảng

   

  Giá bán 7100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn học trẻ em Dương Phát_07

  Bàn học trẻ em Dương Phát_07Bàn học trẻ em Dương Phát_07Bàn học trẻ em Dương Phát_07

  Mã sản phẩm

  Kích thước :1000 x 1600 x 500

  Chất liệu MFC Nếu làm MDF + 15%

  Ván nhập khẩu từ MALAISIA Bề mật chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

  Giá bán 4550000 VND

  Giá khuyến mãi 4200000 VND

  Giảm 8%

  ...xem chi tiết

 • Bộ bàn ăn DP _ 107

  Bộ bàn ăn DP _ 107

  Mã sản phẩm

  Giá bán 6900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ bàn ăn DP _ 106

  Bộ bàn ăn DP _ 106

  Mã sản phẩm

  Giá bán 9900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn học trẻ em Dương Phát_06

  Bàn học trẻ em Dương Phát_06Bàn học trẻ em Dương Phát_06Bàn học trẻ em Dương Phát_06

  Mã sản phẩm

  Bàn học hiện đại cho Bé:

  Kích thước :1200 x 1600 x 500

  Chất liêu ván công nghiêp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  MFC MDF +15% Có nhiều màu sắc đẻ lựa chọn

  Sản phẩm được bảo hành 12 tháng tại nhà

  Giá bán 4750000 VND

  Giá khuyến mãi 4500000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Tủ Bếp Dương Phát DP_106

  Tủ Bếp Dương Phát DP_106Tủ Bếp Dương Phát DP_106

  Mã sản phẩm

  Đơn giá trên tính mét tới chưa bao gồm đá và kính

  Chất liệu HDF chống ẩm,cánh ACRYLIC bóng gương

   

   

  Giá bán 7100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ Trẻ Em DP - 107

  Giường Ngủ Trẻ Em DP - 107Giường Ngủ Trẻ Em DP - 107Giường Ngủ Trẻ Em DP - 107

  Mã sản phẩm

  Giường tầng Ô Tô

  Kích thước: Rộng 1242 x Dài 2542x Cao 1800 (1m4 + 900.000vnđ)

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt phủ sơn bóng 2K

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Sản phẩm đạt chuẩn Châu Âu ,hàng nguyên đai nguyên kiện.

  Bảo hành 12 tháng 

  Giá bán 10290000 VND

  Giá khuyến mãi 9990000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Bàn làm việc DP _106

  Bàn làm việc DP _106

  Mã sản phẩm

  Kích thước : 1800 x 600 x 770

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

  Giá bán 3900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường Bọc Nệm DP-06

  Giường Bọc Nệm DP-06

  Mã sản phẩm

  - Chất liệu: Khung gỗ cao su tự nhiên đã qua tẩm sấy chống cong vênh, mối mọt.Bên ngoài bọc nệm mút và da pu cao cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc

  - Kích thước nệm: 180cm x 200 cm

  - Màu sắc: Kem trắng (như hình)

  - Hàng đóng thùng theo tiêu chuẩn xuất khẩu nên khách có thể tự vận chuyển & lắp ráp được.

  Giá bán 10500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép Dương phát -07

  Kệ giầy dép Dương phát -07

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1200 x  Cao 1000 x Sâu 35cm

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 4500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép Dương Phát-08

  Kệ giầy dép Dương Phát-08

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 2990000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường Bọc Nệm DP-05

  Giường Bọc Nệm DP-05

  Mã sản phẩm

  - Chất liệu: Khung gỗ cao su tự nhiên đã qua tẩm sấy chống cong vênh, mối mọt.Bên ngoài bọc nệm mút và da pu cao cấp

  - Kích thước nệm: 160cm x 200 cm

  - Màu sắc: màu trắng, đen hoặc theo yêu cầu

  - Hàng đóng thùng theo tiêu chuẩn xuất khẩu nên khách có thể tự vận chuyển & lắp ráp được.

  - Phần khung giường và phần chịu lực được làm từ gỗ cao su, sau đó được bọc nệm da pu cao cấp.

  - Phần đầu giường được bộc mút có tỷ trọng 25 kg tạo sự êm ái cho người sử dụng, kèm theo đó là các điểm nhấn rất công phu và sắc xảo.

  - Vạt giường: làm từ gỗ Poplar ghép độ dàn hồi cao

  - Chất lượng: Hàng chuẩn xuất UK, US được sản xuất trên dây chuyền sản xuất công nghiệp (từ nguyên vật liệu, sơn phủ, bao bì, đóng gói...) theo đúng tiêu chuẩn xuất khẩu.

  - Bảo hành 12 tháng, bảo trì vĩnh viễn

  Giá bán 10200000 VND

  Giá khuyến mãi 9700000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ Trẻ Em DP - 106

  Giường Ngủ Trẻ Em DP - 106Giường Ngủ Trẻ Em DP - 106Giường Ngủ Trẻ Em DP - 106Giường Ngủ Trẻ Em DP - 106

  Mã sản phẩm

  Giường tầng 3 Trong 1

  Kích thước: Rộng 1200 x Dài 2550x Cao 1900 (1m4 + 900.000vnđ)

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt phủ sơn bóng 2K

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Sản phẩm đạt chuẩn Châu Âu ,hàng nguyên đai nguyên kiện.

  Bảo hành 12 tháng 

  Giá bán 13900000 VND

  Giá khuyến mãi 13400000 VND

  Giảm 4%

  ...xem chi tiết

 • Tủ Bếp Dương Phát DP_105

  Tủ Bếp Dương Phát DP_105

  Mã sản phẩm

  Sản phẩm tối ưu chất lượng bền bỉ:ván công nghiệp HDF chống ẩm,mặt cánh phủ Acrylic panel 

  Sản phẩm nhập khẩu MALAYSIA chính hãng

   

  Giá bán 7100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn làm việc DP _105

  Bàn làm việc DP _105

  Mã sản phẩm

  Kích thước : 2900 x 550 x 770

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

   

   

  Giá bán 5600000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ bàn ăn DP _ 105

  Bộ bàn ăn DP _ 105

  Mã sản phẩm

  Giá bán 13700000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn học trẻ em Dương Phát _05

  Bàn học trẻ em Dương Phát _05Bàn học trẻ em Dương Phát _05Bàn học trẻ em Dương Phát _05

  Mã sản phẩm

  Kích thước: Rộng 1200 x Sâu 600 x Cao 1800 

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt phủ sơn bóng 2K

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Sản phẩm đạt chuẩn Châu Âu ,hàng nguyên đai nguyên kiện.

  Bảo hành 12 tháng 

  Giá bán 4250000 VND

  Giá khuyến mãi 3990000 VND

  Giảm 6%

  ...xem chi tiết

 • Bộ bàn ăn DP _ 104

  Bộ bàn ăn DP _ 104

  Mã sản phẩm

  Giá bán 12000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn làm việc DP _104

  Bàn làm việc DP _104

  Mã sản phẩm

  Kích thước : 1400 x 600 x 770

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

  Giá bán 3500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Bếp Dương Phát DP_104

  Tủ Bếp Dương Phát DP_104Tủ Bếp Dương Phát DP_104

  Mã sản phẩm

  Đơn giá trên tính mét tới chưa bao gồm đá và kính

  Chất liệu HDF chống ẩm,cánh ACRYLIC bóng gương

  Giá bán VND

  Giá khuyến mãi 6,800,000 VND

  Giá bán 7100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn học trẻ em Dương Phát _04

  Bàn học trẻ em Dương Phát _04Bàn học trẻ em Dương Phát _04Bàn học trẻ em Dương Phát _04

  Mã sản phẩm

  Kích thước: Rộng 1200 x Sâu 600 x Cao 1800 

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt phủ sơn bóng 2K

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Sản phẩm đạt chuẩn Châu Âu ,hàng nguyên đai nguyên kiện.

  Bảo hành 12 tháng 

  Giá bán 4250000 VND

  Giá khuyến mãi 3990000 VND

  Giảm 6%

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ Trẻ Em DP - 105

  Giường Ngủ Trẻ Em DP - 105Giường Ngủ Trẻ Em DP - 105

  Mã sản phẩm

  Giường đơn Mô Tô

  Kích thước: Rộng 1242 x Dài 2224 x Cao 890 (1m4 + 400.000vnđ)

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt phủ sơn bóng 2K

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Sản phẩm đạt chuẩn Châu Âu ,hàng nguyên đai nguyên kiện.

  Bảo hành 12 tháng 

   

  Giá bán 3990000 VND

  Giá khuyến mãi 3790000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Giường Bọc Nệm DP-04

  Giường Bọc Nệm DP-04

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ)

  Chất liệu bên trong gỗ tự nhiên, Bên ngoài bọc nệm cao cấp nhập khẩu đi châu âu

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 9,790,000 VND

  Giá bán 9790000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép Dương Phát-09

  Kệ giầy dép Dương Phát-09Kệ giầy dép Dương Phát-09

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm 

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 3900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn học trẻ em Dương Phát-03

  Bàn học trẻ em Dương Phát-03Bàn học trẻ em Dương Phát-03Bàn học trẻ em Dương Phát-03

  Mã sản phẩm

  Kích thước: Rộng 1200 x Sâu 600 x Cao 1800 

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt phủ sơn bóng 2K

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Sản phẩm đạt chuẩn Châu Âu ,hàng nguyên đai nguyên kiện.

  Bảo hành 12 tháng 

  Giá bán 4250000 VND

  Giá khuyến mãi 3990000 VND

  Giảm 6%

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép Dương Phát-10

  Kệ giầy dép Dương Phát-10

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 4000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường Bọc Nệm DP-03

  Giường Bọc Nệm DP-03

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ)

  Chất liệu bên trong gỗ tự nhiên, Bên ngoài bọc nệm cao cấp nhập khẩu đi châu âu

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 9790000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ Trẻ Em DP - 104

  Giường Ngủ Trẻ Em DP - 104Giường Ngủ Trẻ Em DP - 104

  Mã sản phẩm

  Giường đơn Mô Tô 

  Kích thước: Rộng 1242 x Dài 2224 x Cao 600 (1m4 + 400.000vnđ)

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt phủ sơn bóng 2K

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Sản phẩm đạt chuẩn Châu Âu ,hàng nguyên đai nguyên kiện.

  Bảo hành 12 tháng 

  Giá bán 3990000 VND

  Giá khuyến mãi 3790000 VND

  Giảm 5%

  ...xem chi tiết

 • Tủ Bếp Dương Phát DP_103

  Tủ Bếp Dương Phát DP_103Tủ Bếp Dương Phát DP_103

  Mã sản phẩm

  Tủ bếp Dương Phát_103

  sản phẩm tối ưu chất lượng bền bỉ:ván công nghiệp HDF chống ẩm,mặt cánh phủ Acrylic panel 

  Sản phẩm nhập khẩu MALAIXIA chính hảng

  Giá bán 6,800,000 VND

  Giá bán 7100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn làm việc DP _103

  Bàn làm việc DP _103

  Mã sản phẩm

  Kích thước : 2000 x 550 x 770

  Chất liệu MFC (MDF +15%)

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAISIA

  Bề mặt chống trầy sước

  Bảo hành 12 tháng tại nhà

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Giá bán 4100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ bàn ăn DP _ 103

  Bộ bàn ăn DP _ 103

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 800 x Dài 1200 x Cao 760 (1m60 x 800 + 6 ghế giá 7.500.000vnđ)

  Chất liệu gỗ xoan đào

  Nhận đặt theo yêu cầu

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 6500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bộ bàn ăn DP |_ 101

  Bộ bàn ăn DP |_ 101

  Mã sản phẩm

  Giá bán 8500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn làm việc DP _102

  Bàn làm việc DP _102

  Mã sản phẩm

  Kích thước Dài 1000 x Rộng 500 x Cao 900

  Chất liệu MFC và (MDF+15%)Malaixia .Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn Bảo hành 12 tháng

   

  Giá bán 3200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Bếp Dương Phát DP_102

  Tủ Bếp Dương Phát DP_102

  Mã sản phẩm

  Tủ bếp Duongr Phát_102

  sản phẩm tối ưu chất lượng bền bỉ:ván công nghiệp HDF chống ẩm,mặt cánh phủ Acrylic panel 

  Sản phẩm nhập khẩu MALAIXIA chính hảng

  Giá bán 7100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ Trẻ Em DP - 103

  Giường Ngủ Trẻ Em DP - 103Giường Ngủ Trẻ Em DP - 103Giường Ngủ Trẻ Em DP - 103

  Mã sản phẩm

  Giường tầng Doremon

  Kích thước: Rộng 1242 x Dài 2542x Cao 1800 (1m4 + 900.000vnđ)

  Chất liệu MDF Malaysia Bề mặt phủ sơn bóng 2K

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Sản phẩm đạt chuẩn Châu Âu ,hàng nguyên đai nguyên kiện.

  Bảo hành 12 tháng 

  Giá bán 10290000 VND

  Giá khuyến mãi 9990000 VND

  Giảm 3%

  ...xem chi tiết

 • Kệ sách DP 02

  Kệ sách DP 02

  Mã sản phẩm

  Kính thước  : 1200 x 1200 x 300

  Chất liệu MFC nếu làm MDF +15%

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAYSIA

  Bề mặt chống trầy sước ,có nhiều màu sắc lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường Bọc Nệm DP-02

  Giường Bọc Nệm DP-02

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1600 x Dài 2000 x Cao 900 (1m80 + 300.000vnđ)

  Chất liệu bên trong gỗ tự nhiên, Bên ngoài bọc nệm cao cấp nhập khẩu đi châu âu

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn 

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 9900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép Dương Phát-11

  Kệ giầy dép Dương Phát-11Kệ giầy dép Dương Phát-11

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm 

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 3000000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ giầy dép Dương Phát-12

  Kệ giầy dép Dương Phát-12

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1000 x  Cao 1000 x Sâu 35cm 

  Chất liệu MFC và (MDF+15%) Malaysia Bề mặt chống trầy sước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặc theo yêu cầu 

  Sản phẩm bảo hành : 12 tháng 

  Giá bán 3200000 VND

  ...xem chi tiết

 • Giường Ngủ Trẻ Em DP - 102

  Giường Ngủ Trẻ Em DP - 102

  Mã sản phẩm

  Kích thước Rộng 1200 x Dài 2000 x Cao 590

  Chất liệu MDF Malaixia Sơn bóng 2K

  Bảo hành 12 tháng

  Giá bán: 3,900,000 VND

  Giá bán 3900000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn ăn Dương Phát _102

  Bàn ăn Dương Phát _102

  Mã sản phẩm

  Giá bán 10500000 VND

  ...xem chi tiết

 • Kệ sách DP 01

  Kệ sách DP 01Kệ sách DP 01

  Mã sản phẩm

   

  Kính thước  : 1200 x 1200 x 300

  Chất liệu MFC nếu làm MDF +15%

  Gổ công nghiệp nhập khẩu MALAYSIA

  Bề mặt chống trầy sước ,có nhiều màu sắc lựa chọn

  Bảo hành 12 tháng ,thiết kế 3D miễn phí

  Giá bán 0 VND

  ...xem chi tiết

 • Tủ Bếp dương Phát DP_101

  Tủ Bếp dương Phát DP_101

  Mã sản phẩm

  Đơn giá trên tính mét tới chưa bao gồm đá và kính

  Chất liệu HDF chống ẩm,cánh ACRYLIC bóng gương

  Giá bán 0 VND

  Giá khuyến mãi 7100000 VND

  ...xem chi tiết

 • Bàn làm việc DP _101

  Bàn làm việc DP _101

  Mã sản phẩm

  Kích thước Dài 2500 x Rộng 500 cao 770 

  Chất liệu MFC và (MDF+15%)Malaixia .Bề mặt chống trầy xước

  Có nhiều màu sắc để lựa chọn

  Nhận đặt theo yêu cầu 

  Hàng có sẳn Bảo hành 12 tháng

  Giá bán 4,900,000 VND

  Giá bán 4900000 VND

  ...xem chi tiết

 • 15
 • 30
 • 60
 • All
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
Hotline: 1900 988 908